Public Affairs

Posilujeme vaše postavení ve veřejném sektoru tím, že rozvíjíme vztahy s veřejnými institucemi, sledujeme legislativní procesy a chráníme zájmy vaší značky.

Identifikace stakeholderů

Budujeme partnerství s klíčovými osobnostmi a institucemi, abychom posílili vaši pozici ve veřejném sektoru. Naše strategie zahrnují komplexní přístup k identifikaci a zapojení těch, kteří mají vliv na vaše podnikání.

Legislativa a trh

Aktivně zasahujeme do legislativního procesu a monitorujeme tržní vývoj, aby vaše podnikání stálo v bezpečí. Naše zásahy do tvorby zákonů a analýzy trhu nám umožňují nejen předvídat, ale přímo formovat pravidla hry ve váš prospěch.

PA strategie

Připravujeme cílené strategie, které definují vaše klíčové sdělení a komunikační taktiky. Tyto plány jsou základem pro efektivní prezentaci vašich zájmů a hodnot veřejným institucím a klíčovým stakeholderům.

Hodnocení implementace

Po implementaci našich strategií vyhodnocujeme jejich vliv na vaše podnikání a tržní pozici, což nám umožňuje optimalizovat budoucí taktiky pro nejvyšší efektivnost.

Napsali o nás

David Kuboň, advokát
David Kuboň, advokát

KLB Legal, s.r.o.

„Spolupráce s PRAM Consulting s.r.o. přinesla naší advokátní kanceláři profesionální podporu v oblasti PR a strategického plánování, což nám umožnilo efektivněji a úspěšněji řešit komplexní právní výzvy našich klientů“.

Jaromír Glisník, člen představenstva
Jaromír Glisník, člen představenstva

M7 Group

PRAM úspěšně podporoval platformu Skylink v době jejího dynamického růstu z pozice nevýznamné lokální firmy do velikosti největšího poskytovatele služeb satelitní televize v České republice a na Slovensku.

Martin O. Kubacki, Vice President
Martin O. Kubacki, Vice President

Astra CEE

Spolupráce s Pramem byla klíčová v naší snaze vysvětlit veřejnosti i odborníkům principy satelitního vysílání. Vaše komunikace v rámci střední a východní Evropy a inovativní CSR kampaň ve spolupráci se základními školami nejen rozšířily naše vzdělávací dosah, ale také výrazně zlepšily vnímání naší značky. Děkujeme za vaši profesionální práci!