Prohlášení o shromažďování a zpracování osobních údajů

Poslední revize: 22. května 2018

Úvod

Agentura PRAM Consulting s.r.o. (dále jen „Agentura“) se specializuje na oblasti public relations, marketingu a podpory prodeje. Agentura je členem Asociace Public Relations Agentur – APRA a součástí celosvětové sítě nezávislých PR agentur, Worldcom PR Group. Agentura působí na českém a slovenském trhu, své služby však zajišťuje i v dalších evropských regionech prostřednictvím svých zahraničních partnerů.

Pram.cz je webovou stránkou poskytovanou agenturou v České republice („Poskytovatel stránky“), která je níže označována také jako „my“, „nás“ nebo „naše“.

Tato informace o shromažďování a zpracování osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) poskytuje vysvětlení, jakým způsobem chráníme data návštěvníků získané prostřednictvím této Webové stránky (jak je definována níže), která je dále označována jako „tato Webová stránka“.

Vezměte prosím na vědomí, že další národní, regionální či odvětvové stránky umístěné na pram.cz mohou být poskytovány jinými subjekty, nebo jejich přidruženými subjekty, a že Poskytovatel za ně neodpovídá. Takové stránky, ani jiné webové stránky, které mohou být s touto Webovou stránkou propojené, se neřídí tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme návštěvníkům, aby se seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů na každé z těchto stránek.

Kontakt

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů při používání této Webové stránky, prosím použijte adresu pram@pram.cz.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Jako návštěvník nemusíte pro používání této Webové stránky poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím této Webové stránky však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel. V takovém případě (tedy v případě, že tato Webová stránka obsahuje systém nebo aplikaci, která je využívána pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel, např. nábor nebo účast na akcích) bude Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů vyžádán příslušným správcem osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a/nebo Vám bude předtím, než budou shromážděny nebo zpracovány jakékoliv osobní údaje, poskytnuta příslušná informace o shromažďování a zpracování osobních údajů. Při účasti na akcích pořádaných agenturou poskytujete souhlas s pořízením a dalším zpracováním audio a obrazového materiálu v souvislosti s daným tématem pro komunikační a reklamní účely agentury.

Tato Webová stránka neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).

Informace o internetových událostech (log information), cookies a webových prezenčních signálech (web beacons)

Tato stránka shromažďuje standardní informace o internetových událostech (tzv. "log information"), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu této Webové stránky a usnadnili pokročilou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat též tzv. "session cookies" (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele). Po zavření Vašeho prohlížeče, platnost session cookies uplyne. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Agentura na těchto Webových stránkách využívá pouze tzv. "session cookies" nebo si uživatel od Poskytovatele stránek vyžádal službu, kde je využívání cookies nezbytně nutné, pro tyto oba případy není nutný předchozí informovaný souhlas uživatele. Agentura má přístup pouze k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti. Agentura může shromažďovat údaje pro využití této Webové stránky pomocí web beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které těmto Webovým stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies pro sběr souhrnných údajů.

 

Sociální média

Tato Webová stránka může obsahovat odkazy na aplikace sociálních médií nebo služby, které Vám umožní sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně „Aplikace sociálních médií“). Jakékoliv osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoliv Aplikace sociálních médií, mohou jiní uživatelé Aplikace sociálních médií přečíst, shromažďovat a používat, přičemž nad těmito jinými uživateli máme pouze malou nebo žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv použití, zneužití či jiné neoprávněné nakládání s jakýmikoliv osobními údaji nebo jinými informacemi, které vložíte do jakékoliv Aplikace sociálních médií, ze strany ostatních uživatelů.

Zabezpečení informací

Uplatňujeme z obchodního pohledu rozumné standardy technického a provozního zabezpečení veškerých údajů poskytovaných ze strany návštěvníků prostřednictvím této Webové stránky proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně či zničení. Pravidla a postupy Agentury jsou v souladu s osvědčenými postupy („best practice“) a jsou naším personálem řádně dodržovány.

Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme podle našeho uvážení čas od času upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, změní se i datum poslední revize uvedené v horní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Prohlášení o ochraně osobních údajů bude ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem chráníme Vaše údaje.

Ochrana osobních údajů dětí

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí v interaktivním světě internetu. Tato Webová stránka není vytvořena ani záměrně necílí na děti mladších 16-ti let. Naším cílem není cíleně shromažďovat nebo uchovávat údaje o jedincích mladších 16 let.