Zajímáte se o případové studie?

Pokud nám zanecháte své kontaktní údaje, zašleme Vám takové, které s Vaším byznysem souvisí.

Více

Děkujeme za registraci

Formulář pro registraci byl úspěšně odeslán.
Nejpozději do týdne Vám zašleme bližší informace.

Těšíme se na viděnou.

Případové studie

Rohlík

Řízení krize a ovlivňování legislativy

PRAM Consulting byl klíčovým partnerem v oblasti komunikace pro Rohlík.cz v době, kdy čelil výzvám v rámci veřejného vnímání a legislativy. PRAM poskytl služby v oblastech public relations, krizové komunikace, public affairs a dalších, což pomohlo Rohlíku upevnit jeho pozici na trhu a efektivně řešit krizovou situaci z roku 2022. Klíčové bylo zvolit adekvátní public relations taktiky, abychom podpořili a otočili vnímání značky Rohlíku ve veřejném sektoru.

 

Identifikace a angažovanost klíčových stakeholderů

V první fázi stanovování public affairs strategie si vždy definujeme klíčové stakeholdery na trhu. Pro Rohlík jsme proto dali dohromady platformu hlavních hráčů v oblasti gig ekonomiky (zakázkové ekonomiky), společně s oborovými svazy, ministerstvy a hlavními novináři. S nimi jsme hned začali komunikovat a sdílet informace. Někteří ze stakeholderů už v té době byli dál než my, a to i v jednáních s Evropskou komisí. My jsme ale díky sestavení této platformy byli schopni ihned stanovit klíčovým stakeholderům jejich aktivity. Postupovali jsme dále v procesu ustanovení gig ekonomiky jako přínosné pro ekonomiku České republiky. 

Sledování legislativy a trhu

Ať už jednotlivé kroky v rámci legislativního procesu, nebo iniciativy (respektive jednání na půdě Parlamentu), neustále jsme sledovali vývoj trhu a legislativy ve spolupráci s právníky. Vždy jsme tak měli právní názor spolupracujících advokátů a právní kanceláře. 

Vytváření a implementace komunikačních plánů

Externí komunikací na média jsme pomáhali odkomunikovat naše hodnoty (hodnoty společnosti Rohlík), tak aby zainteresovaná odborná veřejnost byla informovaná, respektive abychom jí přesvědčovali i ze strany médií. 

Hodnocení dopadů naší práce

Výsledkem naší práce je legislativa, která je akceptovatelná pro udržitelné podnikání Rohlíku a dalších platforem v oblasti gig ekonomiky. 

 

33
Stakeholderů

v rámci platformy

5
Příkladů

ze zahraničí

68 %
Pozitivních

výstupů v médiích

421
Stažení

ebooku o gig ekonomice

3
Setkání stakeholderů

v rámci legislativních procesů

Výsledky v bodech

  • Partnerská síť: Strategické partnerství pro posílení vnímání.
  • Legislativní ovlivnění: Změny v legislativě podpořily gig ekonomiku.
  • Komunikační obrat: Efektivní prezentace značky.
  • Tržní stabilita: Udržení Rohlíku jako silného hráče na trhu.
     

Tato případová studie ilustruje, jak PRAM Consulting navigoval Rohlík.cz krizí pomocí ucelené a promyšlené public relations strategie, a jaký pozitivní dopad to mělo na podnikání společnosti a její postavení ve veřejném prostoru.

 

Ukázka ebooku o gig ekonomice

Zaujalo vás naše řešení?

Rádi pro vás navrhneme řešení na míru.

Kontaktovat

Další případové studie