Případové studie

SES Astra

Strategické poradenství

PRAM Consulting je strategickým partnerem v oblasti komunikace pro SES Astra, provozovatele satelitů s flotilou několika desítek družic. Služeb public relations, krizové komunikace, public affairs, digitální komunikace, produkce, event managementu a strategického poradenství v oblasti českého i globálního telekomunikačního trhu využívá klient od roku 2006, kdy začal proces digitalizace televizního vysílání. V konečném výsledku PRAM Consulting přispěl ke zvýšení penetrace satelitního vysílání na našem území a klienta podpořil v klíčovém tržním momentu.

2x

O tolik se zvětšil počet uživatelů SES Astra v ČR za první rok kampaně

4x
(z 12 na 44 %)

Tolikrát se znásobila penetrace satelitního vysílání na území ČR

o 15 %

Nárůst povědomí o značce SES Astra

30
milionů

Celkový zásah mediálních výstupů o Astra Talent (v 9 zemích)

615

Počet výstupů o Astra Talent v 9 zemích

Popis problému

V průběhu let 2007 až 2011 probíhala v ČR digitalizace televizního vysílání a česká média i úřady zprvu propagovaly pouze pozemní (terestrický) digitální signál, čímž znevýhodňovaly satelitní i kabelové televizní operátory. V rámci komunikace bylo třeba satelit etablovat jako alternativu k pozemnímu vysílání, představit jeho výhody jak u široké veřejnosti, tak u vládních i nevládních organizací, a zároveň prezentovat klienta jako odborníka na televizní vysílání.

Řešení

PRAM Consulting navrhnul dlouhodobou strategii komunikace s cílem přesvědčit televizní diváky o migraci na satelitní platformu a tím zvýšit penetraci satelitního vysílání v ČR. Vznikla stránka onastra.czonastra.sk s informacemi o výhodách satelitního vysílání a rozsahu přijímaných kanálů, byla založena FB stránka, nasazeny online bannery a printová i televizní reklama. Kromě B2C komunikace jsme upevnili vztahy s klíčovými partnery pomocí pravidelných eventů a nového věrnostního programu. Za klienta jsme komunikovali i s vládními orgány a expertními skupinami, které se procesem digitalizace zabývaly. V rámci media relations jsme pracovali s celostátními i regionálními médii a pořádali novinářské akce a press tripy v ČR i zahraničí. Brand SES Astra jsme úspěšně etablovali i pomocí CSR projektu Astra talent, dětské výtvarné soutěže, již jsme kompletně navrhli a řídili po dobu pěti let. 

Výsledky

Během prvního roku naší kampaně SES Astra zdvojnásobila počet svých uživatelů v ČR. Penetrace satelitního vysílání na území ČR se zčtyřnásobila (z 12 na 44 %) a lokální partner navýšil počet svých zákazníků z 50 000 na 1,5 milionu.  Astra talent byl kromě ČR nasazen v dalších 8 zemích a pomohl zvýšit známost značky SES Astra v regionu CEE o 15 %. Ve spojitosti s Astra talentem bylo publikováno 615 mediálních výstupů, které zasáhly 30 miliónů čtenářů. Pro SES Astra se naše komplexní pojetí komunikace stalo celosvětovou „success story“.

Výsledky v bodech:

  • O tolik se zvětšil počet uživatelů SES Astra v ČR za první rok kampaně: 2x
  • Tolikrát se znásobila penetrace satelitního vysílání na území ČR: 4x (z 12 na 44 %)
  • Nárůst povědomí o značce SES Astra: o 15 %
  • Celkový zásah mediálních výstupů o Astra Talent: 30 000 000 (v 9 zemích)
  • Počet výstupů o Astra Talent v 9 zemích: 615
badge

Česká cena za PR

Česká cena za PR

Worldcom PR Global Award

Zaujalo vás naše řešení?

Rádi pro vás navrhneme řešení na míru.

Kontaktovat

Další případové studie