Zajímáte se o případové studie?

Pokud nám zanecháte své kontaktní údaje, zašleme Vám takové, které s Vaším byznysem souvisí.

Více

Děkujeme za registraci

Formulář pro registraci byl úspěšně odeslán.
Nejpozději do týdne Vám zašleme bližší informace.

Těšíme se na viděnou.

Případové studie

SES Astra

Strategické poradenství

PRAM Consulting je strategickým partnerem v oblasti komunikace pro SES Astra, provozovatele satelitů s flotilou několika desítek družic. Služeb public relations, krizové komunikace, public affairs, digitální komunikace, produkce, event managementu a strategického poradenství v oblasti českého i globálního telekomunikačního trhu využívá klient od roku 2006, kdy začal proces digitalizace televizního vysílání. V konečném výsledku PRAM Consulting přispěl ke zvýšení penetrace satelitního vysílání na našem území a klienta podpořil v klíčovém tržním momentu.

2x

O tolik se zvětšil počet uživatelů SES Astra v ČR za první rok kampaně

4x
(z 12 na 44 %)

Tolikrát se znásobila penetrace satelitního vysílání na území ČR

o 15 %

Nárůst povědomí o značce SES Astra

30
milionů

Celkový zásah mediálních výstupů o Astra Talent (v 9 zemích)

615

Počet výstupů o Astra Talent v 9 zemích

Popis problému

V průběhu let 2007 až 2011 probíhala v ČR digitalizace televizního vysílání a česká média i úřady zprvu propagovaly pouze pozemní (terestrický) digitální signál, čímž znevýhodňovaly satelitní i kabelové televizní operátory. V rámci komunikace bylo třeba satelit etablovat jako alternativu k pozemnímu vysílání, představit jeho výhody jak u široké veřejnosti, tak u vládních i nevládních organizací, a zároveň prezentovat klienta jako odborníka na televizní vysílání.

Řešení

PRAM Consulting navrhnul dlouhodobou strategii komunikace s cílem přesvědčit televizní diváky o migraci na satelitní platformu a tím zvýšit penetraci satelitního vysílání v ČR. Vznikla stránka onastra.czonastra.sk s informacemi o výhodách satelitního vysílání a rozsahu přijímaných kanálů, byla založena FB stránka, nasazeny online bannery a printová i televizní reklama. Kromě B2C komunikace jsme upevnili vztahy s klíčovými partnery pomocí pravidelných eventů a nového věrnostního programu. Za klienta jsme komunikovali i s vládními orgány a expertními skupinami, které se procesem digitalizace zabývaly. V rámci media relations jsme pracovali s celostátními i regionálními médii a pořádali novinářské akce a press tripy v ČR i zahraničí. Brand SES Astra jsme úspěšně etablovali i pomocí CSR projektu Astra talent, dětské výtvarné soutěže, již jsme kompletně navrhli a řídili po dobu pěti let. 

Výsledky

Během prvního roku naší kampaně SES Astra zdvojnásobila počet svých uživatelů v ČR. Penetrace satelitního vysílání na území ČR se zčtyřnásobila (z 12 na 44 %) a lokální partner navýšil počet svých zákazníků z 50 000 na 1,5 milionu.  Astra talent byl kromě ČR nasazen v dalších 8 zemích a pomohl zvýšit známost značky SES Astra v regionu CEE o 15 %. Ve spojitosti s Astra talentem bylo publikováno 615 mediálních výstupů, které zasáhly 30 miliónů čtenářů. Pro SES Astra se naše komplexní pojetí komunikace stalo celosvětovou „success story“.

Výsledky v bodech:

  • O tolik se zvětšil počet uživatelů SES Astra v ČR za první rok kampaně: 2x
  • Tolikrát se znásobila penetrace satelitního vysílání na území ČR: 4x (z 12 na 44 %)
  • Nárůst povědomí o značce SES Astra: o 15 %
  • Celkový zásah mediálních výstupů o Astra Talent: 30 000 000 (v 9 zemích)
  • Počet výstupů o Astra Talent v 9 zemích: 615
badge

Česká cena za PR

Česká cena za PR

Worldcom PR Global Award

Zaujalo vás naše řešení?

Rádi pro vás navrhneme řešení na míru.

Kontaktovat

Další případové studie