Přítomnost na veletrhu, nebo jen tisková konference?

Blog > Detail článku

10. 5. 2017

Pro firmy představuje účast na veletrhu značnou časovou náročnost a ještě větší finanční náklady. Zamysleme se tedy nad tím, proč je tak důležité účastnit se setkání příslušného sektoru zvláště pro společnosti z B2B segmentu.

Být přítomen
Máte nové produkty a chtěli byste se prezentovat na veřejnosti? Jednou z možností je pozvat zástupce médií, aby vám věnovali půl pracovního dne a přišli na prezentaci produktů. Výsledkem je částečná účast a pasivní předání informací. Další možností je postavit stánek na veletrhu, který je relevantní pro danou oblast průmyslu. Zde totiž můžete najít všechna důležitá sektorová média na jednom místě. A to včetně odborníků a komentátorů, kteří na tiskové konference nechodí. Dobře promyšlená koncepce prezentace na veletrhu pomáhá vystavovateli představit se novinářům jako významný odborný partner v dané oblasti a demonstrovat výhody ve srovnání s konkurencí.

Podstatný je „networking"
Samozřejmě, každá firma má na veletrhu svůj obchodní cíl a získávání potenciálních zákazníků je pro ni klíčové. Navazování nových kontaktů s novináři a odborníky jde však stejným směrem. Společnosti dává možnost oslovit zákazníky i prostřednictvím těchto médií a s násobně vyšším dosahem. Pokud obchodníci hledají zajímavé podniky a inovace, může úspěšně navržený stánek pomoci ovlivnit první dojem potenciálních zákazníků a přilákat je k návštěvě. Zrealizování obchodu přímo na výstavišti není sice v sektoru B2B běžné, ale často v průběhu prvního rozhovoru se dohodne schůzka mimo rušný prostor veletrhu, kde se již následně mluví o konkrétních plánech a projektech.

Na veletrhu dochází také k významnému posílení vztahů se zástupci médií, protože místo pouhého zasílání e-mailů lze získat možnost promluvit si s nimi tváří v tvář a navzájem se poznat. Individuální osobní konverzace je mnohem lepší než elektronická, lze pohotově reagovat na dotazy a v případě potřeby je možná praktická ukázka za pomoci vystavovaných strojů a výrobků. Proto doporučujeme našim klientům zvážit realizaci stánku na veletrhu, namísto pouhého konání tiskové konference v okolí výstaviště, kde novináři zareagují pouze na pár otázek na jejím konci a potencionální zákazníci nepřijdou.

Jak na to?
PRAM podporuje své klienty při tvorbě jejich úspěšné prezentace na veletrhu. Vedle kompletní realizace stánku, práce agentury zahrnuje kontaktování a zvaní všech důležitých zástupců médií na setkání a možné zajištění rozhovorů s vedením firmy na veletrhu ještě před jeho konáním. Na veletrhu PRAM přebírá péči o novináře, účastní se rozhovorů a komunikuje své klienty prostřednictvím všech dostupných PR kanálů. Nastavené reporty jsou zasílány následně po veletrhu a obsahují vydané články nebo rozhovory, které jsou výsledkem těchto činností.