Leadership Lab

Metoda SCARF - začněte vést vysoce efektivní firmy chytře

Zpět na seznam školení

 

... vyšší výkonnosti, zároveň také ke spokojenosti uvnitř firmy. Naučíme vás, jak metodu aplikovat při jednáních se zákazníky a stakeholdery, tím posílit své postavení lídra a celkově podpořit váš osobnostní růst.

 

Buďte lepšími lídry a spolupracujte s ostatními efektivněji s využitím neurověd  

 

Model SCARF byl poprvé zmíněn v roce 2008 Davidem Rockem v jeho článku „SCARF: Model založený na práci mozku pro spolupráci a ovlivňování ostatních“. SCARF je zkratkou pěti klíčových „domén“, které ovlivňují naše chování v sociálních situacích:

 

-        Status  - jak jsme důležití pro ostatní

-        Jistota (Certainty) - jak jsme schopni odhadnout budoucnost

-        Autonomie – jestli máme dostatek volného prostoru pro práci

-        Vztahy (Relatedness) – jaké máme místo v týmu

-        Spravedlnost (Fairness) – jestli jsme si všichni  rovni

 

Jedná se o základní instinktivní chování, které vyvolá silnou emocionální reakci ve zmíněných pěti oblastech lidské sociální zkušenosti. Reakce v mozku mohou být přirovnány k pocitu ohrožení nebo pocitu uspokojení. Jedná se o začarovaný kruh.  Pokud se v něm cítíme ohroženi, a to jak fyzicky, tak sociálně, uvolnění kortizolu v mozku ovlivní naše myšlení, takže máme pocit, jako bychom nemohli myslet jasně a tím se stres a pocit strachu stupňuje. Obráceně je tomu při pocitu, který nám přináší například pochvala za dobře odvedenou práci. Dopamin v mozku se uvolní a my lidově řečeno chceme více úspěchu. 

Na tomto školení se dozvíte o modelu SCARF, příkladech jeho využití a ukážeme si, jak ho používat ho v praxi. SCARF využije každý, kdo vede alespoň dvoučlenný tým lidí. Na jeho principech můžeme stavět také výchovu dětí a lze jej využít prakticky v jakémkoli sociálním kontaktu.  

 

Celým školením vás provede Patrik Schober, Managing Partner PRAM Consulting.

 

Registrujte se na leadershiplab@pram.cz.