Leadership Lab

Efektivní měření komunikace – získejte zpětnou vazbu na vaše komunikační kampaně

Zpět na seznam školení

 

Navíc vám poskytneme vhled do skutečné hodnoty vašeho PR týmu a do aktivit zaměřených na výsledky, kterých si ceníte nejvíce.

 

Měřte své komunikační aktivity a zjistěte, jak komunikovat v budoucnu

 

Měření komunikace je logickou součástí práce všech PR a marketingových odborníků. V poslední době se profesní debata stočila k tématu, jak PR měřit, protože praktiky, které se nyní čas od času používají, pozbývají platnosti a neukazují plný potenciál toho, co PR profesionálové dělají. Měřením dopadů PR aktivit se přitom získávají argumenty o hodnotě práce PR oddělení, které dokáží přesvědčit vedení společností, resp. decission makery o významu investic do komunikace.

V tomto školení se naučíte, jak je důležité dosažené cíle měřit nejen na konci PR kampaně, ale i v jejím začátku a průběhu. Řekneme si o nových trendech v měření a jak měření kampaní správně nastavit a interpretovat.

 

Celým školením vás provede Patrik Schober, Managing Partner PRAM Consulting.

 

Registrujte se na leadershiplab@pram.cz.