Zajímáte se o trendy v PR?

Jsme jedna z nejprogresivnějších PR agentur. Pokud Vám můžeme jakkoli pomoci, nechte nám své kontaktní údaje a my Vás budeme kontaktovat.

Více

Děkujeme za registraci

Formulář pro registraci byl úspěšně odeslán.
Nejpozději do týdne Vám zašleme bližší informace.

Těšíme se na viděnou.

Nefinanční reporting se týká nás všech, na blížící se povinnost upozornil PR Brunch

Blog > Detail článku

18. 1. 2022

V pořadí už 16. setkání pod názvem PR Brunch, které tradičně pořádá agentura PRAM Consulting s mediální podporou webu Médiář, se konalo v prostorách Magenta Experience Centerv Praze na Pankráci. Svůj pohled na otázku nefinančního reportingu přišlo představit celkem pět řečníků. Moderování závěrečné panelové diskuse se opět ujal šéfredaktor Médiáře Ondřej Aust.

 

Nefinanční informace v hledáčku investorů

Patrik Schober jako zahajující řečník představil účastníkům PR Brunche hned několik důvodů, proč by se měli o nefinanční reporting zajímat. V roce 2024 se bude povinnost zveřejňovat nefinanční reporting týkat více než tisícovky českých firem. Nefinanční reporting by však měly firmy vnímat nikoliv jako nutné zlo, ale spíše jako příležitost. Dobrý report jim totiž může přinést zájem investorů a dalších stakeholderů, vysvětlil Schober.

„Podle globálního průzkumu agentury EY z konce roku 2020
se zájem investorů o nefinanční informace během posledních dvou let zvýšil o razantních 30 %,“ popsal Schober.

To, jak si firma stojí v nefinančních otázkách, zejména v oblasti udržitelnosti, se stává důležitou hodnotou pro všechny zúčastněné strany, ať už se jedná o zaměstnance, dodavatele či partnery.

 

Patrik Schober. Foto: Vojta Herout

 

ESG jako vodítko

Důležitou součástí diskuzí o udržitelnosti, a také zásadním vodítkem pro tvorbu nefinančního reportingu, je takzvané ESG (zkratka anglických slov environment, social, governance). ESG popisuje proces, kterým firma vyhodnocuje své působení v oblastech životního prostředí, společenských otázek a řízení. Získaná data pak slouží nejen jako podklad k tvorbě nefinančního reportingu, ale také k optimalizaci dopadů firmy, komunikaci směrem k veřejnosti a především vyhodnocení udržitelnosti firmy pro potřeby investorů.

Jak postupovat při tvorbě nefinančního reportingu? Důležité je předem stanovit cíle a jednotlivé kroky, které k nim povedou. Správné otázky zní čeho chceme dosáhnout, koho chceme reportem oslovit a co si z něj má odnést. „Nefinanční reporting se v tomto světle stává z nepříjemné povinnosti šancí, jak cíleně oslovit stěžejní stakeholdery, představit jim hodnoty firmy, které jsou pro ně důležité, a kontinuálně s nimi budovat vztah. V neposlední řadě také pomáhá rozšiřovat povědomí o značce a budovat leadership v oblasti udržitelnosti,“ domnívá se Schober a upozorňuje:

„V budoucnu se bude nefinanční reporting určitým způsobem týkat nás všech.“

 

Data by měla být porovnatelná

Martin Klofanda, spoluzakladatel společnosti Impact Metrics, jež se zabývá analýzou a interpretací dat o udržitelnosti, navázal příspěvkem na téma sběru a vyhodnocení dat potřebných pro reportování. Kritérií, jak a která data sbírat, mohou totiž být stovky. Stejně tak se mohou lišit metriky jednotlivých firem. Určitý průnik zajišťuje metoda Global Reporting Initiative (GRI). Ta udává rámec, co a jakým způsobem by měly firmy zveřejňovat, aby byly jejich zprávy o udržitelnosti důvěryhodné a porovnatelné.

„Největším oříškem je však stále konkrétní postup, jak data sbírat.
Navzdory existujícím systémům pro automatizaci je sběr dat pro nefinanční reporting v mnoha firmách stále ještě manuální záležitostí,“ popsal Klofanda.

 

Martin Klofanda. Foto: Vojta Herout

 

Report může přitáhnout nové zákazníky

Kristína Králiková, manažerka marketingové komunikace Preciosa Lighting, pak nabídla zúčastněným pohled firmy, která se pro zveřejnění nefinančního reportingu rozhodla z vlastní iniciativy.

„Pohybujeme se v oblasti designu, kde je udržitelnost důležitým tématem. Klienti se nás v rámci tendru často ptají, jaké jsou naše závazky vůči zaměstnancům a jak kompenzujeme dopady sklářské výroby,“ upřesnila Králiková důvod, proč se Preciosa Lighting rozhodla reportovat nefinanční data firmy.

Podkladem pro report, doplnila Králiková, mohou být v takovém případě certifikáty a standardy ISO. Firmě se díky reportingu daří oslovit nové a zaujmout stávající zákazníky, získat konkurenční výhodu a zaznamenávat důležité milníky, které pak usnadňují definici firemních cílů a směřování.

 

Kristína Králiková. Foto: Vojta Herout
 

Reporting je dialog

Eliška Froschová Stehlíková. Foto: Vojta Herout
Tomáš Myler. Foto: Vojta Herout
 

Společnost Lidl patří v českém prostředí ke hvězdám nefinančních reportingů – důkazem je mimo jiné několik cen, které za své zprávy o udržitelnosti získala. V čem tkví tajemství úspěchu „lidlovských“ reportů? To přišli účastníkům PR Brunche popsat Eliška Froschová Stehlíková, specialistka na CSR, a tiskový mluvčí Tomáš Myler.

Podstatou zprávy o udržitelnosti je podle Mylera a Froschové Stehlíkové dialog se zúčastněnými stranami. Lidl sbírá nefinanční data už od roku 2015. Dlouhodobá kontinuální práce přináší firmě důležité srovnání v čase. Efektivně zpracovaná data lze navíc dále využít – Lidl používá svůj nefinanční report jako podklad pro obsah na sociálních sítích, marketing i komunikaci s médii.

„Zejména porovnání jednotlivých parametrů v čase je pro novináře zajímavé,“
popsal Myler.

Podle Froschové Stehlíkové je důležité si uvědomit, že nefinanční reporting je zároveň určitým závazkem – tvrdá data nelze obejít a jsou tak prevencí greenwashingu.

„Report není jen chlubením, data mají být důvěryhodná a mluvit i o tom, co není pozitivní,“
myslí si Froschová Stehlíková.

 

Udržitelnost je atraktivní téma

Závěrečná panelová debata se zaměřila na nefinanční reporting z mediálního pohledu. Zúčastnění řečníci se shodli, že téma udržitelnosti novináře zajímá a některé redakce se mu dokáží věnovat na vysoké úrovni.

„Média vnímají, že udržitelnost je aktuální téma, které je pro čtenáře atraktivní a které má
díky své komplexnosti stále co nabídnout,“ konstatoval Patrik Schober.

 

V únoru vyjde e-book, který shrne co by měl nefinanční reporting obsahovat a jeho celkový přínos pro firmy.

Zaregistrujte se a získejte e-book zdarma

 

Fotoreportáž Vojty Herouta

Účastníci PR Brunche. Foto: Vojta Herout

Prezentující. Foto: Vojta Herout

Účastníci PR Brunche. Foto: Vojta Herout
Patrik Schober. Foto: Vojta Herout
Patrik Schober. Foto: Vojta Herout
PR Brunch proběhl v Magenta Experience Center. Foto: Vojta Herout
PR Brunch proběhl v Magenta Experience Center. Foto: Vojta Herout
Patrik Schober. Foto: Vojta Herout
Patrik Schober. Foto: Vojta Herout
Patrik Schober. Foto: Vojta Herout
Účastníci PR Brunche. Foto: Vojta Herout
Martin Klofanda. Foto: Vojta Herout
Martin Klofanda. Foto: Vojta Herout
Martin Klofanda. Foto: Vojta Herout
Účastníci PR Brunche. Foto: Vojta Herout
Účastníci PR Brunche. Foto: Vojta Herout
Kristína Králiková. Foto: Vojta Herout
Kristína Králiková. Foto: Vojta Herout
Tomáš Myler. Foto: Vojta Herout
Eliška Froschová Stehlíková. Foto: Vojta Herout
Tomáš Myler. Foto: Vojta Herout