Are you interested in PR trends?

We are one of the most progressive PR agencies. If we can assist you in any way, please leave us your contact information and we will contact you.

More

Thank you for your registration

The registration form was successfully sent.
We will send you more information within a week.

We look forward to seeing you!

Startuje globální konzultanství Agency Experts

Blog > Article detail

11. 11. 2020

Odborníci z oblasti managementu a public relations z Evropy a USA založili globální konzultační firmu Agency Experts. Jejím cílem je podporovat mezinárodní spolupráci komunikačních agentur v oblasti mentoringu, managementu a nastavování interních procesů. Firma je zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni a hlavním podílníkem je Jürgen Gangoly z rakouské agentury Skills Group, s majetkovou účastí 50 %. Mezi dalšími podílníky jsou Elise S. Mitchell či Crispin Manners a také Patrik Schober, majitel a šéf české PR agentury Pram Consulting.

Nově založená konzultační firma Agency Experts se zaměřuje na poradenství a konzultace v komunikačních agenturách, zajišťování nestranných auditů a poskytování certifikací kvality. Agency Experts úzce spolupracuje s několika společnostmi na mezinárodním trhu, zejména pak s organizací ICCO (International Communications Consultancy Organization).

 

Českým podílníkem nové rakouské firmy je Patrik Schober z Pramu. Foto: Vojta Herout

 

„Certifikacím CMS jsem se věnoval jak v Asociaci PR (APRA), tak globálně ve Worldcom PR Group a věřím, že tento systém certifikování má smysl, pokud jej provádí skuteční profesionálové v oboru, kteří mají vhled do fungování agentur a mohou tím pádem přenášet know-how mezi jednotlivými komunikačními agenturami,“ uvedl řídící partner Pramu Schober. „Tento způsob certifikování však může fungovat pouze na trzích, kde pro kolegy z jiných agentur nejsem konkurentem. Proto vznikla konzultační společnost Agency Experts umožňující jakékoli agentuře na světě oslovit zahraničního odborníka za účelem poradenství a certifikace, který současně není jejím konkurentem,“ vysvětluje.

V praxi to vypadá tak, že pokud se komunikační agentura rozhodne nastavit své procesy - ať už za účelem získání certifikace, růstu či větší efektivity -, vyhledá si pomocí online databáze Agency Experts odborníka potřebné specializace. Agency Experts tak pomáhá propojit agentury napříč jednotlivými státy a zprostředkovat nestrannou konzultaci. V nové firmě přitom figurují pouze odborníci, kteří jsou sami certifikovanými auditory nebo vedoucími pracovníky agentur a mají za sebou úspěšnou letitou kariéru. Tito „agenturní experti“ mohou být povolání jako koučové či pro udělení certifikace kvality – třeba podle mezinárodní certifikace Consultancy Management Standard (CMS) od ICCO či specifikací ISO či TÜV.

Spoluzaložení firmy Agency Experts spadá do celkového konceptu Pramu. Agentura v nedávné době spustila projekt Leadership Lab, který se zaměřuje na školení pro firemní management v různých oborech. Díky Agency Experts si lokální firmy budou moci najmout i mezinárodního experta.

Zdroj: Médiář