Marketing, reklama, PR. Kde je vlastně rozdíl?

Blog > Detail článku

14. 3. 2016

Ačkoliv spolu marketing, reklama a public relations úzce souvisí a jejich vzájemné propojení je nutné k vytvoření úspěšné a komplexní kampaně značky, účinky každého z těchto tří odvětví jsou však diametrálně odlišné. Přítomnosti a efektů reklamy a marketingu si nemůžeme nevšimnout, neboť nás neustále bombardují novými sděleními a produkty. Public relations je ale jiné. Pokud je prováděno správně, měl by mít nezávislý pozorovatel pocit, že je informován, a ne, že se mu někdo něco pokouší prodat. To je na jednu stranu přirozenější, na druhou stranu to ale často vede k pochybnostem ze strany veřejnosti, co to PR vlastně je a jaké přináší výsledky. Public relations spočívá především v utváření vztahů, pozitivního renomé značky a komunikaci klienta k veřejnosti.

Zde jsou tři důvody, proč je promyšlená PR strategie důležitá, a proč by měly být značky proaktivní, co se týče utváření jejich pověsti a reputace.

1. PR je získaná publicita

Pokud firma využívá reklamu, v podstatě svému publiku sama říká, jak úžasná a skvělá je. Nástroje PR zajistí, že na firmu pěje chválu třetí strana. Kýženou publicitu firma získá díky své činnosti, novince nebo informaci, o které jsou média ochotna informovat. Jde tedy o to, dodávat správným novinářům relevantní informace, které jim připadají zajímavé nebo jsou jim blízké. Strategie jít cestou public relations může pomoci značce a společnosti zajistit větší důvěryhodnost. Jak praví staré přísloví: „Reklama je to, za co platíte, publicita je to, za co se modlíte."

2. PR zvyšuje morální kredit

Public relations nespočívá jen v utváření vnější reputace, pomáhá také interní situaci ve společnosti. Pokud se z jakéhokoliv důvodu společnosti nedaří a její reputace upadá, zaměstnanci v takových situacích často začnou hledat příležitosti jinde. Public relations má za úkol udržovat morální kredit zaměstnanců a jejich vnímání společnosti jako pozitivní, a to i v těžkých časech nebo období krize. To je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších přínosů, které může PR klientovi nabídnout.

3. PR řídí poptávku

Pokud je o společnosti pozitivně informováno v médiích, má nadějné vyhlídky k tomu, že o ní a o jejích produktech budou chtít dozvědět více i další zákazníci. Je tedy důležité správně komunikovat na sociálních sítích, podpořit návštěvnost webových stránek, čtenost blogu či odběr newsletterů. Rozvíjení vztahů a poskytnutí správných informací ve správný čas v konečném důsledku vede i k vyšším prodejům, a ty se zpětně projeví jako pozitivní výstupy v médiích.

Marketing, reklama a public relations jsou vytvořeny tak, aby byly ve vzájemné harmonii a kooperaci, přičemž ale každý z těchto nástrojů slouží různým účelům. Pro firmu je důležité zajistit mezi nimi rovnováhu v souladu se svými strategickými cíli.

Tento článek byl vytvořen ve spolupráci s naším WorldCom partnerem Corporate Ink. Originální znění článku naleznete ZDE.