Zajímáte se o trendy v PR?

Jsme jedna z nejprogresivnějších PR agentur. Pokud Vám můžeme jakkoli pomoci, nechte nám své kontaktní údaje a my Vás budeme kontaktovat.

Více

Děkujeme za registraci

Formulář pro registraci byl úspěšně odeslán.
Nejpozději do týdne Vám zašleme bližší informace.

Těšíme se na viděnou.

Marketing, reklama, PR. Kde je vlastně rozdíl?

Blog > Detail článku

14. 3. 2016

Ačkoliv spolu marketing, reklama a public relations úzce souvisí a jejich vzájemné propojení je nutné k vytvoření úspěšné a komplexní kampaně značky, účinky každého z těchto tří odvětví jsou však diametrálně odlišné. Přítomnosti a efektů reklamy a marketingu si nemůžeme nevšimnout, neboť nás neustále bombardují novými sděleními a produkty. Public relations je ale jiné. Pokud je prováděno správně, měl by mít nezávislý pozorovatel pocit, že je informován, a ne, že se mu někdo něco pokouší prodat. To je na jednu stranu přirozenější, na druhou stranu to ale často vede k pochybnostem ze strany veřejnosti, co to PR vlastně je a jaké přináší výsledky. Public relations spočívá především v utváření vztahů, pozitivního renomé značky a komunikaci klienta k veřejnosti.

Zde jsou tři důvody, proč je promyšlená PR strategie důležitá, a proč by měly být značky proaktivní, co se týče utváření jejich pověsti a reputace.

1. PR je získaná publicita

Pokud firma využívá reklamu, v podstatě svému publiku sama říká, jak úžasná a skvělá je. Nástroje PR zajistí, že na firmu pěje chválu třetí strana. Kýženou publicitu firma získá díky své činnosti, novince nebo informaci, o které jsou média ochotna informovat. Jde tedy o to, dodávat správným novinářům relevantní informace, které jim připadají zajímavé nebo jsou jim blízké. Strategie jít cestou public relations může pomoci značce a společnosti zajistit větší důvěryhodnost. Jak praví staré přísloví: „Reklama je to, za co platíte, publicita je to, za co se modlíte."

2. PR zvyšuje morální kredit

Public relations nespočívá jen v utváření vnější reputace, pomáhá také interní situaci ve společnosti. Pokud se z jakéhokoliv důvodu společnosti nedaří a její reputace upadá, zaměstnanci v takových situacích často začnou hledat příležitosti jinde. Public relations má za úkol udržovat morální kredit zaměstnanců a jejich vnímání společnosti jako pozitivní, a to i v těžkých časech nebo období krize. To je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších přínosů, které může PR klientovi nabídnout.

3. PR řídí poptávku

Pokud je o společnosti pozitivně informováno v médiích, má nadějné vyhlídky k tomu, že o ní a o jejích produktech budou chtít dozvědět více i další zákazníci. Je tedy důležité správně komunikovat na sociálních sítích, podpořit návštěvnost webových stránek, čtenost blogu či odběr newsletterů. Rozvíjení vztahů a poskytnutí správných informací ve správný čas v konečném důsledku vede i k vyšším prodejům, a ty se zpětně projeví jako pozitivní výstupy v médiích.

Marketing, reklama a public relations jsou vytvořeny tak, aby byly ve vzájemné harmonii a kooperaci, přičemž ale každý z těchto nástrojů slouží různým účelům. Pro firmu je důležité zajistit mezi nimi rovnováhu v souladu se svými strategickými cíli.

Tento článek byl vytvořen ve spolupráci s naším WorldCom partnerem Corporate Ink. Originální znění článku naleznete ZDE.