Zajímáte se o trendy v PR?

Jsme jedna z nejprogresivnějších PR agentur. Pokud Vám můžeme jakkoli pomoci, nechte nám své kontaktní údaje a my Vás budeme kontaktovat.

Více

Děkujeme za registraci

Formulář pro registraci byl úspěšně odeslán.
Nejpozději do týdne Vám zašleme bližší informace.

Těšíme se na viděnou.

Jednadvacátý PR Brunch představil sedm trendů pro kampaně postavené na poslání firem

Blog > Detail článku

16. 1. 2024

 

V pořadí už 21. PR Brunch se věnoval poslání značek a jak může být prospěšné pro firmy i společnost. Své zkušenosti a osvědčené postupy představili Lenka Čábelová z Microsoftu, Jitka Plchová z Plzeňského Prazdroje, Marek Vomočil z IKEA a také Patrik Schober, jehož agentura Pram Consulting akci pravidelně pořádá. Přečtěte si report z čerstvé debaty.

Patrik Schober, Marek Vomočil, Lenka Čábelová, Jitka Plchová a Ondřej Aust v panelové debatě na 21. PR Brunchi. Foto: Vojta Herout

 

V dnešním světě plném proměnlivých trendů a očekávání vysoké transparentnosti je nezbytné, aby firmy nejen formulovaly své poslání, ale aby bylo základem všech jejich činností. To zahrnuje nejen firemní cíle a design produktů, ale i interní a externí komunikaci. Mělo by rezonovat s každým stakeholderem, od zaměstnanců až po zákazníky a širší společnost.

 

"Lidé nekupují to, co děláme, ale proč to děláme. A to, co děláme, jednoduše ukazuje, čemu věříme..."

 

Už 21. PR Brunch se zaměřil na otázky týkající se popsání hodnot společnosti a jak do komunikace propsat bájné „why“, tedy proč firmy vlastně existují. Experti z předních českých firem prezentovali realizované kampaně, které byly postavené na jejich poslání .

 

Poslání přímo ovlivňuje fungování a úspěch organizace

Patrik Schober. Foto: Vojta Herout

 

V úvodní části zdůraznil Patrik Schober, řídící partner v Pram Consulting, důležitost jasného a autentického nastavení poslání v komunikaci organizace. Ve chvíli, kdy je totiž efektivně začleněno do všech aspektů fungování společnosti, od firemní strategie a interních procesů až po vnější kampaně, pozitivně se odrazí do prodejů a reálných výsledků firmy. „Pokud totiž chtějí vedoucí pracovníci uspět, musí vysvětlit, čemu věří, aby přilákali lidi s podobným přesvědčením. Ukáží tak, jak úspěch organizace přispívá všem klíčovým zainteresovaným stranám – lidem, společnosti, planetě i akcionářům,“ doplňuje Schober.

 

Jaké má být firemní poslání

 

Schober pro letošní rok definoval sedm trendů pro kampaně postavené na poslání firem:

  • diverzita, rovnost, inkluze
  • posílení postavení žen
  • LGBTQ+
  • občanská angažovanost
  • ochrana zvířat
  • veřejná bezpečnost
  • životní prostředí

Více se o nich můžete dozvědět z připravovaného e-booku. Objednejte si e-book zdarma

 

Digitální inovace a prosperita ve střední a východní Evropě

 

Lenka Čábelová. Foto: Vojta Herout

 

Lenka Čábelová představila, jak Microsoft využívá digitalizaci k podpoře lepší budoucnosti ve střední a východní Evropě. Svým přístupem a projektem Index digitálních budoucností demonstruje, jak mohou firmy používat data k podpoře svého poslání a lokálně přispět ke společenským a ekonomickým změnám.

V rámci kampaně založené na poslání firmy pomáhá Microsoft urychlovat pozitivní dopady digitalizace s pomocí datových modelů a interaktivních nástrojů. „Vzali jsme dohromady data z řady věrohodných zdrojů a pomocí datové analytiky si ověřili, že zde existuje korelace mezi úrovní digitalizace a výší socioekonomických faktorů. Kromě nadstandardně úspěšné kampaně jsme získali reálné argumenty pro jednání s veřejným sektorem, ze kterých neustále čerpáme,“ vysvětlila Čábelová.

 

Odpovědná konzumace prospívá firmě i společnosti

Jitka Plchová. Foto: Vojta Herout

 

Jitka Plchová z Plzeňského Prazdroje ukázala, jak lze poslání propojit se strategií udržitelnosti a budováním smysluplných vztahů. Představila řadu kampaní zaměřených na podporu zodpovědného pití, zapojení lokálních komunit i ochranu přírodních zdrojů.

„Poslání není jenom líbivá věta, se kterou se můžeme ztotožnit, ale všechny projekty vybudované na jejím základě by měly firmě přinášet zisk. V celé skupině Asahi chceme pracovat pro planetu a pro lidi. V kampaních se tak například zaměřujeme na důležitost střídmého pití, ale i rozbourání stereotypu, že pivo je jen mužská záležitost,“ doplnila Plchová.

Kampaň značky Radegast za odpovědné hospodaření s vodou se zaměřuje na edukaci spotřebitelů a dlouhodobý problém suché půdy. Jako průkopník v šetrném nakládání s vodou minimalizuje její spotřebu ve výrobě. Díky tomu si například už 61 % zákazníků spojuje značku s ochranou vody.

 

Lepší každodenní život pro co nejvíce lidí

Marek Vomočil. foto: Vojta Herout

 

Marek Vomočil z IKEA se zaměřil na to, jak mohou hodnoty a dlouhodobá vize společnosti formovat její komunikační strategii. Prezentoval příklady, jak IKEA integruje své hodnoty do sociálně zaměřených projektů a komunikačních kampaní, které podporují inkluzi, diverzitu a udržitelnost.

„Když Ingvar Kamprad zakládal před více než 80 lety společnost IKEA, definoval její poslání skrze vizi – vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. Dodnes je základem pro jakoukoliv komerční i nekomerční kampaň. Přitom slovo lepší neurčuje pouze lepší materiál, design, interiérové, udržitelné řešení, ale také lepší domov i společnost, ve které žijeme a kde platí férové podmínky pro každého,“ řekl Marek Vomočil.

Například v rámci kampaně Za bezpečný domov pomáhá firma otevírat často tabuizované téma domácího násilí nejen pro širokou veřejnost, ale podporuje také společně s neziskovými organizacemi zakotvení zákonu o domácím násilí do české legislativy.

 

Poslání vytváří společný svět mezi zákazníkem a firmou


Řečníci se shodují na tom, že mít smysl v životě, v podnikání či v práci je základní lidská potřeba. Zároveň podnikání je ve své podstatě postaveno na lidských vztazích, které fungují pouze pokud dávají smysl.

Jak mohou společnosti zajistit, aby všechny zúčastněné strany měly z jejich poslání prospěch? Nejprve je třeba jasně určit, kdo jsou její stakeholdeři, co potřebují a jak by firma mohla pomoci tyto potřeby uspokojit. Takový pohled na podnikání přesahuje čtyři zdi organizace a mobilizuje všechny stakeholdery k dosažení společného cíle. Na podnikání je pak nahlíženo jako na ekosystém založený na vzájemně prospěšné provázanosti všech zúčastněných stran, v jehož centru se nacházejí zaměstnanci. Právě ti vytvářejí a rozvíjejí autentické vztahy jak uvnitř společnosti, tak i se všemi stakeholdery.

 

"Když se pracuje s posláním, člověk se mnohem rychleji dostane ke společnému světu mezi firmou a zákazníkem, díky kterému pak lze navzájem komunikovat."

 

Závěry debaty z PR Brunche na téma poslání značek shrne e-book. Objednejte si e-book zdarma.

 

Fotoreportáž Vojty Herouta

 

PR BRunch opět proběhl v prostorách Magenta Experience Centrer

 

Patrik Schober s čerstvě vydanou knihou o PR

 

Patrik Schober

 

Jitka Plchová

 

Účastnice PR Brunche

 

Účastníci PR Brunche

 

Marek Vomočil

 

Panelová debata

 

Panelová debata

 

Panelová debata

 

Dotaz z publika

 

Kupte si knihu Od public relations k leadershipu