Are you interested in PR trends?

We are one of the most progressive PR agencies. If we can assist you in any way, please leave us your contact information and we will contact you.

More

Thank you for your registration

The registration form was successfully sent.
We will send you more information within a week.

We look forward to seeing you!

Jak efektivně ustát krizi a vyjít z ní se vztyčenou hlavou

Blog > Article detail

1. 4. 2020

Každá celosvětová ekonomická krize s sebou přináší zásadní změny. Svět po krizi se s největší pravděpodobností nebude podobat tomu před ní, musíme se všichni na to pečlivě připravit. Opravdoví lídři – generální ředitelé se musí už nyní zamýšlet nad tím, jaké změny ve své organizaci udělat, aby se jejich společnosti vyrovnaly s krizí a hladce vstoupily do „nové éry“. 

 

Čtyři strategické přístupy, jak ustát krizi 

Je přirozené, že se všechny společnosti při recesi neřídí stejnými strategiemi. Jednou z příčin jsou rozdíly v kognitivní orientaci vedoucích pracovníků při krizi. Podle amerického psychologa Tory Higginse z Columbia University jsou lidské bytosti z podstaty hedonistické – vyhýbáme se bolesti a hledáme potěšení – lišíme se však v tom, jak se těchto cílů snažíme dosáhnout.  

 

Společnosti reagují podle toho, jak jsou zaměření jejich vůdci. Podle jejich chování v době krize je můžeme rozdělit na čtyři skupiny: 

1. Společnosti zaměřené na prevenci uskutečňují hlavně obranné kroky. Tyto firmy se ztrát obávají více než jejich konkurence a snaží se minimalizovat rizika plynoucí ze zpomalení ekonomiky. V praxi tyto společnosti snižují výdaje do všech oblastí, často propouští velké množství zaměstnanců a uzavírají provozy. 

2. Společnosti zaměřené na propagaci se snaží v době krize útočit. Investují prostředky, aby získaly oproti své konkurenci výhody do doby po krizi. Tyto společnosti nezačnou výrazně šetřit na žádných výdajích, naopak využijí nižších cen nemovitostí a investují také do výzkumu a vývoje. 

3. Pragmatické společnosti volí v době krize optimální kombinaci obrany a útoku. V době krize takové společnosti propouští část zaměstnanců a snižují náklady na prodané zboží, ale efektivně investují do výzkumu a vývoje, marketingu, obchodu a dalších strategicky výhodných oblastí. 

4. Progresivní společnosti také kombinují obranné a útočné kroky. Tyto společnosti propouští jen menší množství zaměstnanců. Naopak investují velké množství prostředků tak, aby jim po odeznění krize přinesly co největší konkurenční výhodu. 

 

Aby společnost krizi přestála a po jejím odeznění prosperovala, musí si její vedení uvědomit, že snižování nákladů je k přežití recese nezbytné, ale investice jsou stejně důležité pro urychlení růstu. Pokud se chtějí firmy po krizi stát lídry či udržet se na přední pozici v oboru, pak by měly najít správnou rovnováhu mezi snižováním nákladů a investicemi. 

 

Investice jsou důležité pro rozvoj

Za optimální model pro zdravé přežití krize tak lze považovat chování pragmatických společností. Na rozdíl od konkurentů snižují náklady především díky zlepšení provozní efektivity, a ne pouhým snižováním počtu zaměstnanců. Rozvíjejí nové obchodní příležitosti, protože investují do výzkumu a vývoje a marketingu podstatně více než jejich soupeři. 

Smysluplný je i progresivní přístup, byť jen málo progresivních manažerů má při propadu ekonomiky do recese, která nyní kvůli koronavirové pandemii hrozí, v hlavě jasný plán. Právě takoví se snaží dostat ze všech oddělení – sales, marketing, HR – to nejlepší a zvyšovat tak efektivitu společnosti. Tento přístup společně se snahou o dlouhodobý růst a ziskovost se při krizi vyplácí. Přístup progresivních společností totiž nepředstavuje jen úsilí zamezit poklesu. Jakmile obtíže skončí, mohou relevantní investice položit základ pro další úspěch.

V Pramu se kloníme k pragmatickému chování a věříme, že s vámi budeme schopni vymyslet, jak to udělat abyste z krize vyšli jako vítězové.

Napište nám o půlhodinový brainstorming zdarma! 

 

Zdroj: Roaring Out of Recession by Ranjay Gulati, Nitin Nohria and Franz Wohlgezogen