Zajímáte se o trendy v PR?

Jsme jedna z nejprogresivnějších PR agentur. Pokud Vám můžeme jakkoli pomoci, nechte nám své kontaktní údaje a my Vás budeme kontaktovat.

Více

Děkujeme za registraci

Formulář pro registraci byl úspěšně odeslán.
Nejpozději do týdne Vám zašleme bližší informace.

Těšíme se na viděnou.

Jak efektivně ustát krizi a vyjít z ní se vztyčenou hlavou

Blog > Detail článku

1. 4. 2020

Každá celosvětová ekonomická krize s sebou přináší zásadní změny. Svět po krizi se s největší pravděpodobností nebude podobat tomu před ní, musíme se všichni na to pečlivě připravit. Opravdoví lídři – generální ředitelé se musí už nyní zamýšlet nad tím, jaké změny ve své organizaci udělat, aby se jejich společnosti vyrovnaly s krizí a hladce vstoupily do „nové éry“. 

 

Čtyři strategické přístupy, jak ustát krizi 

Je přirozené, že se všechny společnosti při recesi neřídí stejnými strategiemi. Jednou z příčin jsou rozdíly v kognitivní orientaci vedoucích pracovníků při krizi. Podle amerického psychologa Tory Higginse z Columbia University jsou lidské bytosti z podstaty hedonistické – vyhýbáme se bolesti a hledáme potěšení – lišíme se však v tom, jak se těchto cílů snažíme dosáhnout.  

 

Společnosti reagují podle toho, jak jsou zaměření jejich vůdci. Podle jejich chování v době krize je můžeme rozdělit na čtyři skupiny: 

1. Společnosti zaměřené na prevenci uskutečňují hlavně obranné kroky. Tyto firmy se ztrát obávají více než jejich konkurence a snaží se minimalizovat rizika plynoucí ze zpomalení ekonomiky. V praxi tyto společnosti snižují výdaje do všech oblastí, často propouští velké množství zaměstnanců a uzavírají provozy. 

2. Společnosti zaměřené na propagaci se snaží v době krize útočit. Investují prostředky, aby získaly oproti své konkurenci výhody do doby po krizi. Tyto společnosti nezačnou výrazně šetřit na žádných výdajích, naopak využijí nižších cen nemovitostí a investují také do výzkumu a vývoje. 

3. Pragmatické společnosti volí v době krize optimální kombinaci obrany a útoku. V době krize takové společnosti propouští část zaměstnanců a snižují náklady na prodané zboží, ale efektivně investují do výzkumu a vývoje, marketingu, obchodu a dalších strategicky výhodných oblastí. 

4. Progresivní společnosti také kombinují obranné a útočné kroky. Tyto společnosti propouští jen menší množství zaměstnanců. Naopak investují velké množství prostředků tak, aby jim po odeznění krize přinesly co největší konkurenční výhodu. 

 

Aby společnost krizi přestála a po jejím odeznění prosperovala, musí si její vedení uvědomit, že snižování nákladů je k přežití recese nezbytné, ale investice jsou stejně důležité pro urychlení růstu. Pokud se chtějí firmy po krizi stát lídry či udržet se na přední pozici v oboru, pak by měly najít správnou rovnováhu mezi snižováním nákladů a investicemi. 

 

Investice jsou důležité pro rozvoj

Za optimální model pro zdravé přežití krize tak lze považovat chování pragmatických společností. Na rozdíl od konkurentů snižují náklady především díky zlepšení provozní efektivity, a ne pouhým snižováním počtu zaměstnanců. Rozvíjejí nové obchodní příležitosti, protože investují do výzkumu a vývoje a marketingu podstatně více než jejich soupeři. 

Smysluplný je i progresivní přístup, byť jen málo progresivních manažerů má při propadu ekonomiky do recese, která nyní kvůli koronavirové pandemii hrozí, v hlavě jasný plán. Právě takoví se snaží dostat ze všech oddělení – sales, marketing, HR – to nejlepší a zvyšovat tak efektivitu společnosti. Tento přístup společně se snahou o dlouhodobý růst a ziskovost se při krizi vyplácí. Přístup progresivních společností totiž nepředstavuje jen úsilí zamezit poklesu. Jakmile obtíže skončí, mohou relevantní investice položit základ pro další úspěch.

V Pramu se kloníme k pragmatickému chování a věříme, že s vámi budeme schopni vymyslet, jak to udělat abyste z krize vyšli jako vítězové.

Napište nám o půlhodinový brainstorming zdarma! 

 

Zdroj: Roaring Out of Recession by Ranjay Gulati, Nitin Nohria and Franz Wohlgezogen